Informace o GC

Gymnasion byla původně starořecká instituce, ve které se jinoši a muži zdokonalovali v nejrůznějších tělesných cvičeních a připravovali se na četné starověké sportovní hry včetně olympijských. Později zde přednášeli filozofové a stále více se prosazovala myšlenka kalokagáthie - dosažení harmonie tělesných a duchovních hodnot.

Se stejnou myšlenkou a se stejným názvem probíhala každoročně v letech 1971 - 1979 v tábornickém středisku na Lipnici čtrnáctidenní experimentální akce. Jedním z výsledků lipnických akcí (další ročníky pak probíhaly pod jinými názvy) byl vznik výborné party kamarádů, kteří chtěli přenést atmosféru kouzelného lipnického prostředí z bezstarostných prázdninových dnů do všedního času a prostoru - Gymnasion klubu. Společně chodíme pěšky, jezdíme na kolech, na lyžích, na lodích, lezeme do jeskyní i na vrcholky hor, navštěvujeme divadla, kina a koncerty, pořádáme diskuse i oslavujeme kulatá výročí.

Členství v GC předchází 7měsíční čekatelská lhůta, během níž se zájemce účastní akcí, které ho zajímají, a po jejím uplynutí buď požádá nebo nepožádá o přijetí za člena. Čekatel nemá všechny výhody člena - nárok na dotace, hlasovací právo na VČS, při hlášení na akce je v pořadí až za členy. Naopak jako člen je povinen platit včas členské příspěvky.

Pro přihlášení a další informace kontaktujte Riu Vašákovou (riavera{zavinac}seznam.cz, tel.: +420 724 728 334).

Měsíčně pro svou potřebu vydáváme časopis Forum, ve kterém uveřejňujeme především plán akcí pro nejbližší i vzdálenější období včetně pozvánek na tyto akce s jejich popisem a podmínkami přihlášení, i články o akcích uskutečněných.

Pro rychlé informování jsme propojeni elektronickým "pavoukem", po němž zprávy rozesílá Petr Glas. Mládež má pak obdobu v podobě tzv. „pavoučka“.

Svátek má: Kristýna.