Registrace nového uživatele (krok 1/3)

Žába
Nelekej se tady těch informací a pozorně si je přečti, ať víš, jak samotná registrace proběhne!

Informace

1) Pokud nejsi členem GC, čekatelem, nebo rodinným příslušníkem či v jiném oficiálním vztahu k GC, nemá pro Tebe registrace smysl, nedostaneš více přístupových práv.
2) Pojmem "uživatel" se rozumí zaregistrovaná přezdívka.
3) Heslo bude v DB uloženo v podobě zakodovaného řetězce. Z takto vzniklého řetězce se již nedá získat původní tvar hesla.
4) Až na zákonem stanovené případy nebudou zadaná data dále nikomu poskytnuta (třetím stranám).


Podmínky registrace

1) Nebudu si zakládat více uživatelů a nebudu propůjčovat, pronajímat ani prodávat svého uživatele nikomu jinému.
2) Nebudu využívat svého ani jiného uživatele k poškozování tohoto ani jiných serverů, osob, zvířat, věcí a majetku.
3) Ve vlastním zájmu informuji správce serveru (diskuse dotazy) na chyby se kterými se zde setkám.
4) Zodpovídám za příspěvky v sekci, ke které budu mít práva správce. Spolupracuji s dalšími správci a nesabotuji jejich práci.
5) Při užívání tohoto webu a při práci s ním budu zachovávat pravidla slušného chování na internetu a v Géčku.
6) Budu dbát pokynů systému a jeho správců.


Nesouhlasím
Souhlasím s podmínkami >>